Nowoczesna instytucja kultury w Internecie: test

Nowoczesności nie da się zadeklarować ani zamknąć w kilku łatwych do opisania i sprawdzenia mechanizmach czy postawach. Niniejszy test, zbudowany w oparciu o treść książki Nowoczesna instytucja kultury w Internecie, sprawdza wiedzę o narzędziach, metodach i podejściach, które mogą budować instytucje otwarte i przyjazne, dbające o swoją podmiotowość wobec dominujących trendów online.

Odpowiedź na niektóre pytania może wymagać wiedzy spoza treści książki. W trakcie rozwiązywania testu swobodnie korzystaj z wyszukiwarek i Wikipedii.

W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Liczba pytań:

Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016). Zasady rozpowszechniania reguluje licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0.

Pytanie /

PODSUMOWANIE

Liczba pytań:
Wynik: %
Poprawne odpowiedzi:

TEST ZALICZONY TEST NIEZALICZONY