Test

Nowoczesności nie da się zadeklarować ani zamknąć w kilku łatwych do opisania i sprawdzenia mechanizmach czy postawach. Niniejszy test, zbudowany w oparciu o treść książki Nowoczesna instytucja kultury w Internecie, sprawdza wiedzę o narzędziach, metodach i podejściach, które mogą budować instytucje otwarte i przyjazne, dbające o swoją podmiotowość wobec dominujących trendów online.

Rozpocznij test

Odpowiedź na niektóre pytania może wymagać wiedzy spoza treści książki. W trakcie rozwiązywania testu swobodnie korzystaj z wyszukiwarek i Wikipedii.